10&11

APRIL

2018

TT-HALL
ASSEN

« TERUG NAAR OVERZICHT

Linidos

Standnummer 303

Linidos ...... maakt samenwerken transparant

Linidos is gespecialiseerd in het opzetten van samenwerkingsverbanden en mediation binnen vastgelopen samenwerkingen.

Het aangaan van een samenwerking doen we allemaal. De doelstellingen zijn helder en afspraken zijn gemaakt! Maar tijdens de realisatie loopt het niet zoals gepland. Wat nu, doorgaan en het aankijken? Wat doet u met de vragen en de vraagtekens die bij u opkomen? Wat doet u met uw onderbuikgevoelens?

Linidos is de derde onafhankelijke partij die de samenwerking begeleid. Linidos maakt met partijen transparante afspraken over de doelstelling en de weg van realisatie.

Linidos kan ook optreden als mediator wanneer de samenwerking niet soepel verloopt. Linidos onderscheidt ook als de wil tot samenwerken er niet (meer) is, want ook dan weet zij partijen aan tafel te houden tot het moment waarop de doelstellingen zijn gerealiseerd.

Linidos treedt in alle gevallen op als onafhankelijk partij. Linidos is werkzaam binnen zowel midden en kleinbedrijf als de overheid of een combinatie daarvan.

Linidos maakt uw samenwerking transparant!!

Adres- & Contactgegevens

Linidos

Postbus 1015
9400 BA Assen

Website: www.linidos.nl

PRIVACY DISCLAIMER

a wwwanted website NAAR BOVEN