10&11

APRIL

2018

TT-HALL
ASSEN

« TERUG NAAR OVERZICHT

ZENN Advocatuur 3.0

Standnummer 303

Een informatiemaatschappij vereist een advocatenkantoor gericht op informatierecht. Dat is ZENN. ZENN biedt specialistische kennis en grote mate van betrokkenheid tegen reële uurtarieven of vaste prijzen. Hierbij wordt de balans tussen uw belang en de kosten steeds bewaakt. ZENN staat ook symbool voor de ambitie van de advocaat om een werkwijze te hanteren die transparanter, moderner en proactiever is dan de huidige standaard van één van de oudste beroepsgroepen. Duurzaamheid, vooral van de relatie met de klanten, is steeds het uitgangspunt.


Een veranderende economie en nieuwe wijzen van zaken doen vereisen bovendien een nieuwe vorm van advocatuur. Dat is Advocatuur 3.0. Deze leus staat symbool voor het constante streven van ZENN om een van de oudste beroepsgroepen te moderniseren en aan te passen op de huidige tijd. Dat betekent dat qua inhoud geen ruimte is voor generalistische aanpak, maar uitsluitend voor specialismen. De huidige informatiemaatschappij vereist diepgaande kennis van IT-recht, intellectueel eigendom, privacy en ondernemingsrecht en een open vizier voor innovaties en technologische ontwikkelingen. Voor wat betreft de vorm betekent het meer gebruik van innovatieve IT, daardoor minder overhead en dus meer reële tarieven en vaste prijzen. Waar vele advocatenkantoren worstelen met veranderende tijden, toont ZENN flexibiliteit en neemt het voortouw.


ZENN is opgericht door advocaat mr. Koen Konings. Hij is een informatierechtadvocaat die zich richt op internet, software, automatisering en verwerking van persoonsgegevens voor iedere ondernemer, zowel voor leveranciers als voor afnemers. Hij bestrijkt al deze gebieden met zijn specialismen in IT-recht, privacy, intellectueel eigendomsrecht en ondernemingsrecht. Hij maakt contracten en voorwaarden, staat bedrijven bij in geschillen en onderhandelingen en helpt identiteit en intellectueel eigendom te beschermen en te handhaven voor de rechter. Koen wordt bijgestaan door mr. Moniek A. Mulder, een zogeheten T-shaped jurist met een multidisciplinaire achtergrond. Moniek pakt op betrokken, grondige en oplossingsgerichte wijze zaken aan op onder andere het gebied van IT-recht, cybercrime en eHealth.

Adres- & Contactgegevens

ZENN Advocatuur 3.0

Postbus 30020
9700 RM Groningen

Website: www.zennlaw.nl

PRIVACY DISCLAIMER

a wwwanted website NAAR BOVEN